Prosjekter

PROSJEKTER UTFØRT AV NEDREVÅG AS

Bustader for vanskeligstilte i Odda, Odda Kommune

  • Rehabilitert 2017/2018

Omsorgsbustader i Øyane, Granvin Kommune

Oppført i 2017/2018.

Sjå omtale frå Granvin Kommune sine heimesider her

To vertikale hus med fire leiligheter oppført i 2008/2009.

Betongarbeid dei siste åra