Bråto omsorgssenter

Ullensvang herad har sete igang utbygginga av 7 nye omsorgsbustader for funksjonshemma ved Bråto i Kinsarvik. Tomta ligg tilknytt anlegg med 4 omsorgsbustader for same målgruppe. Nedrevåg AS er hovudentreprenørt.

20191002_115209.jpg